logo Edgewell personal care
12

Zavedení systému environmentálního managementu

24. 9. 2022

Ochrana životního prostředí a udržitelnost nejsou pro naši společnost jen témata komunikace, ale také faktory, které vytvářejí její přidanou hodnotu. Důsledné dodržování směrnic a interních předpisů pro ochranu životního prostředí vytváří skutečné konkurenční výhody a současně společnost Personna International CZ s.r.o. plní svou legislativní ekologickou odpovědnost. Právě z těchto hlavních důvodů se management společnosti rozhodl pro zavedení ISO 14001. 

A co nám tento pojem „ISO 14001“ přesně určuje? 

Jedná se o mezinárodně uznávanou normu, která definuje jednotlivé požadavky na systém environmentálního managementu. Poprvé byla zveřejněna v roce 1996. 

Naším cílem po zavedení normy je a bude zajistit, aby společnost trvale podporovala svou provozní ochranu životního prostředí, stanovila si vlastní cíle pro její realizaci a snižovala negativní dopady své podnikatelské činnosti na životní prostředí – včetně hodnocení životního cyklu svých výrobků a služeb. 

Přínosy pro společnost zavedením ISO 14001: 

  • Optimalizace provozní ochrany životního prostředí
  • Systematická identifikace rizik a příležitostí
  • Větší důvěra zákazníků díky spolehlivému environmentálnímu managementu
  • Zvýšení legislativní jistoty a snížení environmentálních rizik 
  • Posílení konkurenceschopnosti
  • Úspora zdrojů a energie 

V současné době se nacházíme ve fázi implementace této normy. 

Ing. Kateřina Nováková, Envirocont 

Společnost Envirocont zajišťuje pro naši společnost komplexní služby v oblasti podnikové ekologie.

Další doporučené články

2. 12. 2022
Udržitelnost v Edgewellu

Společnost Edgewell má velmi zodpovědný přístup v oblasti udržitelnosti a klade si velké nároky, které se upínají k firemním cílům […]

1. 12. 2022
Halloween v Edgewellu

Podzim je již tradičně v Edgewellu spojený s Halloweenem, což je na první pohled jasné každému, kdo se přiblíží k […]

30. 11. 2022
Studenti se seznamují s naším závodem

Během října a listopadu se nám podařilo realizovat 4 exkurze pro studenty středních a vysokých škol. Konkrétně k nám zavítali […]

menu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram