logo Edgewell personal care
5

Náš závazek udržitelnosti

V Edgewellu jsme odhodláni starat se o naši planetu a každého, kdo tuto myšlenku šíří. Věříme, že udržitelnost je klíčová k zajištění našeho budoucího podnikání a snažíme se ji začlenit do všeho, co děláme.

Naše globální strategie udržitelnosti má 3 pilíře

Obchodní značky

Inovace špičkových produktů a obalů, využití našich skvělých značek k posílení pozitivního dopadu na společnost i životní prostředí.

Výroba a dodavatelský řetězec

Integrace udržitelnosti do našich každodenních výrobních činností a rozhodování, abychom mohli pečlivě spravovat naši ekologickou stopu a spolupracovat s našimi dodavateli,
abychom dosáhli našich ekologických a sociálních standardů.

Lidé a komunity

Podpora bezpečnosti a pohodlí našich kolegů, lidí, kteří používají naše výrobky, partnerů, se kterými spolupracujeme a komunit, které podporujeme.

Strategie udržitelnosti

Podniky na celém světě přistupují k výzvám, kterým čelí celý dnešní svět, od změny klimatu a globální nestability, po ekonomické turbulence a rostoucí sociální rozdíly. Edgewell není výjimkou a udržitelnost je klíčem k zajištění našeho podnikání v budoucnosti.

Víme, že se musíme zájmu udržení a růstu našeho podnikání v příštích desetiletích přizpůsobit změnám, které dnes vidíme, předvídat nové požadavky a výzvy, které na nás naši zákazníci, spotřebitelé, investoři a další účastněné strany kladou a budou klást.

V červnu 2020 byla představena 2030 Edgewell Strategie udržitelnosti, jejímž cílem je zajistit, abychom byli úspěšnou a odpovědnou firmou nejen dnes, ale i pro příští generace. Naše závazky v oblasti udržitelnosti nám rozhodně umožní splnit náš slib dobře navržených a vyrobených produktů osobní péče a zároveň se neustále zlepšovat s ohledem na naší společnost i planetu.

Tato strategie stojí na třech základních pilířích: Obchodní značky, Výroba & dodavatelský řetězec a Lidé & komunity. Věříme, že se nám v rámci jednotlivých pilířů společně podaří dosáhnout cílů, které Vám budeme postupně představovat.

Život v Edgewellu

29. 5. 2024
Zaměstnanecká liga deníku

V květnu jsme se opět zúčastnili Zaměstnanecké ligy Deníku, což je tradiční fotbalový turnaj pořádaný vydavatelstvím Vltava Labe Media pro firmy […]

29. 5. 2024
Do práce na kole

Květen byl měsíc plný pohybu. Zapojili jsme se totiž do květnové výzvy Do práce na kole 2024! V průběhu celého měsíce […]

29. 5. 2024
Edgewell na UJEP!

V rámci spolupráce se školami jsme v dubnu vyrazili na Univerzitu Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na Den Kariéry, kde jsme […]

menu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram