logo Edgewell personal care
13

DEI

Rozmanitost, rovné zacházení a začlenění

(Diversity, Equity and Inclusion)

Co vůbec znamenají slova rozmanitost, rovné zacházení a začlenění?

Rozmanitost

V některých oblastech světa se pojem rozmanitost týká jedné skupiny obyvatel nebo konkrétní menšiny. Globální organizace, jako je ta naše, zaměstnává různé lidi a existuje mnoho způsobů, jakými se identifikujeme. Bez ohledu na to, co každého z nás charakterizuje a odlišuje od ostatních, zaměřujeme se na všechny. Ať už ony odlišnosti plynou z demografického hlediska, nebo jsou způsobeny názory, úhly pohledu, znalostmi, schopnostmi či nápady atd.

Začlenění

Začlenění je volba - když nasloucháme různorodým názorům, když hledáme nové možnosti a nabouráváme a stereotypy, když jsme otevřeni ostatním a když se nebojíme ozvat. Jde o zajištění toho, aby rozmanitost znalostí, úhlů pohledu, informací a nápadů byla vítána a používána. Začlenění znamená, že si vážíme názorů všech lidí a všichni bez rozdílu mohou přirozeně přispívat celku.

Rovné zacházení

V Edgewellu podporujeme kulturu spravedlivého přístupu k příležitostem. Jde o neustálé hodnocení naší struktury, systému, procesů a kultury ohledně případných nerovných vzorců chování nebo přístupu k příležitostem.
Propojením toho všeho je sounáležitost. Nejedná se o jediný čin, ale o neustálé hledání toho, abychom všichni byli součástí něčeho většího a zároveň se rozhodli, jak se budeme chovat v práci. Když se cítíme bezpečně a pohodlně, vyjadřujeme svou individualitu a necítíme potřebu skrývat nebo bagatelizovat osobnostní rysy. Přicházíme s návrhy a nápady a věříme, že jsou brány vážně. Za své příspěvky jsme oceňováni a cítíme se součástí našeho jedinečného týmu, do kterého patříme.

Podporujeme a spolupracujeme:

Život v Edgewellu

2. 12. 2022
Udržitelnost v Edgewellu

Společnost Edgewell má velmi zodpovědný přístup v oblasti udržitelnosti a klade si velké nároky, které se upínají k firemním cílům […]

1. 12. 2022
Halloween v Edgewellu

Podzim je již tradičně v Edgewellu spojený s Halloweenem, což je na první pohled jasné každému, kdo se přiblíží k […]

30. 11. 2022
Studenti se seznamují s naším závodem

Během října a listopadu se nám podařilo realizovat 4 exkurze pro studenty středních a vysokých škol. Konkrétně k nám zavítali […]

menu
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram